Monday, April 28, 2014

Pozorište - fotografije


Otvaranje izložbe - Galerija Nikola I, Nikšić, April 2013

NARODNO POZORIŠTE U NIKŠIĆU 1949-1965Izložba Narodno Pozorište u Nikšiću 1949-1965 godine je nastala u želji da se javnosti prikažu dokumenta, plakate i fotografije koje se nalaze u Arhivskom odsjeku u Nikšiću, u najpodesnijoj formi, kako bi se javnosti prikazalo i približilo djelovanje Narodnog pozorišta u navedenom periodu, kada je pozorište svojim predstavama, glumačkom elitom scenografijom, kostimima i scenskim nastupima moglo parirati mnogo većim pozorištima. Bilo je jedno od najznačajnijih u Jugoslaviji. Predstavili smo dokumenta po sezonama na 33 panoa grafički i dizajnerski na najbolji način. O Narodnom pozorištu u Nikšiću u navedenom periodu dosta je napisano, snimano ali arhivska građa koju posjedujemo je umnogome pomogla da se ovaj zlatni period Narodnog pozorišta otrgne od zaborava.

Pozorište - DokumentaIzložba:

NARODNO POZORIŠTE U NIKŠIĆU 1949 - 1965       Državni Arhiv Crne Gore – Arhivski Odsjek Nikšić, u okviru manifestacije Nedjelja arhiva, pod geslom „Čuvajmo arhive“, organizovao je izložbu dokumenata pod nazivom „Narodno pozorište u Nikšiću 1949 - 1965“. Izložba je otvorena 25. aprila 2013 godine, u Galeriji Nikola I u Nikšiću. Na izložbi su govorili: Zoran Bulajić, direktor JU ”Pozorište” Nikšić, Peko Nikčević, direktor JU “Centar za kulturu“ Nikšić, Violeta Krivokapić, autor izložbe, a izložbu je svečano otvorio Stevan Radunović, direktor DACG. Autor izložbe Violeta Krivokapić je u katalogu koji je pratio ovu izložbu, zapisala sljedeće:
       "Prezentacija arhivske građe putem izložbi omogućava da se kroz fascinantnu snagu orginalnih dokumenata progovori o duhu prošlih vremena i omogući javnosti neposredan kontakt sa spomenicima kulture, čime kulturno - prosvjetna djelatnost arhiva dobija na aktuelnosti i značaju".