Izložbe

U želji da se javnosti prikažu dokumenta i fotografije koje se nalaze u Arhivskom Odsjeku Nikšić, AO Nikšić povremeno priprema izložbe.
Izložbe su koncipirane tematski, a svaka nam otkriva i podsjeća nas na detalje vezane za Nikšić i njegove stanovnike, kroz dokumenta i fotografije sačuvane do danas.

NARODNO POZORIŠTE U NIKŠIĆU 1949 - 1965


ILIJA ŠOBAJIĆ - DOKUMENTI I DJELA

No comments:

Post a Comment